Şirin Tekeli ile Akademide Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sempozyumunun Açılış Konuşması…