Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı Başlıyor!
Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezimiz (KASAUM), Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile yeterli başvuru olması halinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Eğitim Programı düzenleyecektir.
Düzenlenecek sertifika programı, 11 Nisan-20 Haziran 2015 tarihine kadar 11 hafta sürecektir.
kasaum_afis
EĞİTİMİN ADI                                       
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı
AMACI                                                     
Bu program, toplumsal cinsiyet kavramını, bu kavramın teorik ve pratik boyutlarını açıklamayı; başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere, her türlü ayrımcılığın yaratacağı sorunları göz önüne sermeyi; kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet literatürünü tanıtmayı amaçlamaktadır. Toplumsal cinsiyet kavramını, ekonomi-politik, kültür, psikoloji, sosyoloji, hukuk, medya, siyaset bilimi, tarih, fen bilimleri, tıp ve diğer disiplinlerle ilişkileri içerisinde ele alarak, kavramın bir değişken olarak işlevselliğini sergilemeyi hedeflemektedir.
Üniversitelerde toplumsal cinsiyete dayalı eğitim verilmesi CEDAW,
2006/17 Başbakanlık Genelgesi, İstanbul Sözleşmesi ve Ailenin
Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu’na dayalı olarak hüküm altına alınmıştır. Sözleşme ve Kanun hükümleri doğrultusunda, toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimlikleri, aile içi şiddet ve kadına yönelik
şiddetle ilgili çalışacakların konularında uzman olmaları, eğitim
almaları gerekmektedir. Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları ABD ve Toplumsal Cinsiyet ABD’nda ders veren öğretim görevlileri bu gerekliliği yerine getirecek donanıma sahiptirler. Ayrıca YÖK ile Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı arasında yapılan protokolde, ilgili merkezlerin bu yönde
çalışma yapmalarının destekleneceği belirtilmektedir. Ankara Üniversitesi’ne bağlı Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) de 1993 yılından bu yana, bu yöndeki çalışmalarını sürdürmektedir. Gerek sendikaların kadın kollarından, gerekse çeşitli kamu kuruluşlarından Merkezimize iletilen talepler, toplumsal cinsiyet eşitliği sertifika programının özellikle ilgili kamu kurumlarında işe alınma ve yükselme süreçlerinde faydalı olacağı yönündedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen yasal düzenlemeler doğrultusunda, ortaöğretim kurumlarına yönelik olarak tasarlayıp ve uygulamaya koyacağı toplumsal cinsiyet eşitliği konulu bir ders söz konusu olursa, eğiticilerin eğitimi bakımından bu sertifika programının önemi daha da artacaktır.
İÇERİĞİ 
Prof. Dr. Alev ÖZKAZANÇ: Toplumsal Cinsiyet ve Eşitlik, 6 Saat
Toplumsal Cinsiyet, Cinsellik ve LGBT Politikalar, 6 Saat
Prof. Dr. Serpil SANCAR: Siyasetin Cinsiyeti ve Feminist Hareket, 6 Saat                                                 
Prof. Dr. Elif Ekin AKŞİT VURAL: Kadınların Tarihi: Edebiyat, Siyaset, Tarih, 3 Saat
Doç. Dr. Pınar YELSALI PARMAKSIZ: Türkiye’de Modernleşme ve Toplumsal Cinsiyet, 3 Saat
Prof. Dr. Gülriz UYGUR: Hukuk, Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet, 6 Saat
Öğr. Gör. Dr. Fevziye SAYILAN: Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet, 6 Saat
Yrd. Doç. Dr. Emel MEMİŞ: Kadının Hane İçindeki Karşılıksız Emeği, 3 Saat
Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ: İşgücü Piyasaları, Çalışma Yaşamı ve Toplumsal Cinsiyet,3 Saat
Prof. Dr. Güzin YAMANER: Aile Modelleri, Gelenek ve Toplumsal Roller, 3 Saat
Dil ve Toplumsal Cinsiyet, 3 Saat
Prof. Dr. Çiler DURSUN: Popüler Kültürde ve Toplumsal İletişimde Cinsiyetçilik, 6 Saat
Prof. Dr. Funda ŞENOL CANTEK: Toplumsal Cinsiyet ve Mekân, 3 Saat
Prof. Dr. Nahide BOZKURT: Kadın Bağlamında İslam ve İslam Algısı, 3 Saat
Prof. Dr. S. Ruken ÖZTÜRK: Sinemada Kadınlar ve Cinsiyetçilik, 6 Saat
SÜRESİ                                                                
11 Hafta, 66 Saat
GÜNLER VE SAATLERİ                                  
Cumartesi günü
09:30-12:30/13:30-16:30
KİMLER KATILABİLİR                                   
En az lise mezunu olanlar.
DEĞERLENDİRME                                   
Eğitimin tamamlanmasından sonra tüm bilgilerin ölçüldüğü yazılı bir sınav yapılacaktır.
EĞİTİMİN ÜCRETİ
Eğitim Ücreti: 1200,00 TL (KDV dâhil) Üç taksitte ödeme seçeneği ile.

  • Ankara Üniversitesi Öğrencileri: 840,00 TL (KDV dâhil) %30 indirimli
  • Ankara Üniversitesi personeli ve mezunları, Ankara Üniversitesi personelinin eş ve çocukları: 960,00 TL (KDV dâhil) %20 indirimli
  • Diğer öğrenciler, Merkezimizin düzenlediği sürekli eğitim programlarına daha önce katılmış olanlar, Özel veya Kamu kuruluşlarından gelen toplu taleplerde 4 ve üzeri katılımcı olduğunda: 1020,00 TL (KDV dâhil) %15 indirimli
  • Kamu Çalışanları- Kamu kuruluşlarından emekli olmuş personel: 1080,00 TL (KDV dâhil) %10 indirimli