Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı Başlıyor!
Sertifika Afiş

Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezimiz (KASAUM), Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile yeterli başvuru olması halinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Eğitim Programı düzenleyecektir.

Düzenlenecek sertifika programı, 17 Ekim 2015 tarihinden 09 Ocak 2015 tarihine kadar 12 hafta sürecektir.
 
 
 
EĞİTİMİN ADI: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı

AMACI                                                     

Programımızda, toplumsal cinsiyet kavramını incelemeyi, başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere, her türlü ayrımcılığın yarattığı ihlalleri göz önüne sermeyi hedefliyoruz. Programda, toplumsal cinsiyet kavramı; ekonomi-politik, sosyoloji, teoloji, hukuk, kültür, edebiyat, sanat, medya, siyaset bilimi, tarih, pozitif bilimler ve diğer disiplinlerle ilişkileri bağlamında ele alınıyor. Toplumsal cinsiyet kavramı, özünde bir değişken aslında. Programımız, birçok disiplin içinden bu değişken üzerindeki tartışmalara odaklanıyor.
Tartışmalarımızın temel hedefi, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinde düşünen çeşitli profesyonel iş dallarında çalışan uzmanlara, araştırmacılara ve öğrencilere düzenli bir program boyunca, teorik bir çerçeve kazandırmak. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitsizliği ne yazık ki,  her alanda çok büyük bir sorunsal olarak karşımızda duruyor.
Bu hedeflerimize ulaşmamıza önem veren çeşitli ulusal ve uluslararası hukuki zeminler, programımızın gerekliliğini daha da güçlendiriyor.
Kast edilen hukuki zeminler, üniversitelerde toplumsal cinsiyete dayalı eğitim verilmesini sağlayan bu tür  programları  desteklemektedir. Böylece sertifika programımız, CEDAW, 2006/17 Başbakanlık Genelgesi, İstanbul Sözleşmesi ve Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu gibi hukuki zeminlerce önemsenen bir işleve hizmet etmektedir. Sözkonusu sözleşme ve kanun hükümleri doğrultusunda, toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimlikleri, aile içi şiddet ve kadına yönelik
şiddetle ilgili çalışacakların konularında uzman olmaları, eğitim
almaları gerekmektedir.
Bizler, Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’nda ders veren öğretim elemanları olarak,  bu alanın uzmanlarını yetiştirecek bağlamdaki akademik kariyerimizi araştırmacılarla paylaşmayı çok önemsiyoruz.
Öte yandan YÖK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında yapılan protokolde, ilgili merkezlerin bu yönde çalışma yapmalarının destekleneceği belirtilmektedir.
Ankara Üniversitesi’ne bağlı Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) de 1993 yılından bu yana, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışmalarını sürdürmektedir. Merkezimize iletilen talepler, toplumsal cinsiyet eşitliği sertifika programının özellikle ilgili kamu kurumlarında işe alınma ve yükselme süreçlerinde faydalı olacağı yönündedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yukarıda adı geçen yasal düzenlemeler doğrultusunda, ortaöğretim kurumlarına yönelik olarak tasarlayacağı ve uygulamaya koyacağı toplumsal cinsiyet eşitliği konulu bir ders söz konusu olursa, gelecekte eğiticilerin eğitimi bakımından bu sertifika programının önemi daha da artacaktır.
Lisansüstü eğitimin çeşitli gerekliliklerini yerine getiremeyecek olan araştırmacıları, programımızda belli bir disiplin içinde, toplumsal cinsiyet kavramını bizimle birlikte düşünmeye bekliyoruz.
İÇERİĞİ 
Prof. Dr. Alev ÖZKAZANÇ: Toplumsal Cinsiyet ve Eşitlik, 6 Saat
Toplumsal Cinsiyet, Cinsellik ve LGBT Politikalar, 6 Saat
Prof. Dr. Serpil SANCAR: Siyasetin Cinsiyeti ve Feminist Hareket, 6 Saat
Prof. Dr. Elif Ekin AKŞİT VURAL: Kadınların Tarihi: Edebiyat, Siyaset, Tarih, 3 Saat
Doç. Dr. Pınar YELSALI PARMAKSIZ:           Türkiye’de Modernleşme ve Toplumsal Cinsiyet, 3 Saat
Prof. Dr. Gülriz UYGUR: Hukuk, Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet, 6 Saat
Öğr. Gör. Dr. Fevziye SAYILAN: Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet, 6 Saat
Yrd. Doç. Dr. Emel MEMİŞ: Kadının Hane İçindeki Karşılıksız Emeği, 3 Saat
Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ: İşgücü Piyasaları, Çalışma Yaşamı ve Toplumsal Cinsiyet,3 Saat
Prof. Dr. Nahide BOZKURT: İslam’da Kadın, 3 Saat
Prof. Dr. Berna ARDA:Beden, Kadın ve Biyoetik, 3 Saat
Prof. Dr. Funda ŞENOL CANTEK: Toplumsal Cinsiyet ve Mekân, 6 Saat
Prof. Dr. Güzin YAMANER: Toplumsal Roller, Dil ve Toplumsal Cinsiyet, 6 Saat
Prof. Dr. Çiler DURSUN: Popüler Kültürde ve Toplumsal İletişimde Cinsiyetçilik, 6 Saat
Prof. Dr. S. Ruken ÖZTÜRK: Sinemada Kadınlar ve Cinsiyetçilik, 6 Saat
SÜRESİ                                                                
12 Hafta, 72 Saat
GÜNLER VE SAATLERİ                                  
Cumartesi günü
09:30-12:30/13:30-16:30
KİMLER KATILABİLİR                                   
En az lise mezunu olanlar.
DEĞERLENDİRME                                   
Eğitimin tamamlanmasından sonra tüm bilgilerin ölçüldüğü yazılı bir sınav yapılacaktır.
EĞİTİMİN ÜCRETİ
 
Eğitim Ücreti: 1200,00 TL (KDV dâhil)Üç taksitte ödeme seçeneği ile.

  • Ankara Üniversitesi Öğrencileri: 840,00 TL (KDV dâhil) %30 indirimli
  • Ankara Üniversitesi personeli ve mezunları, Ankara Üniversitesi personelinin eş ve çocukları: 960,00 TL (KDV dâhil) %20 indirimli
  • Diğer öğrenciler, Merkezimizin düzenlediği sürekli eğitim programlarına daha önce katılmış olanlar, Özel veya Kamu kuruluşlarından gelen toplu taleplerde 4 ve üzeri katılımcı olduğunda: 1020,00 TL (KDV dâhil) %15 indirimli
  • Kamu Çalışanları- Kamu kuruluşlarından emekli olmuş personel: 1080,00 TL (KDV dâhil) %10 indirimli