Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planında (2018-2023)” üniversite öğrencilerine yönelik medyada kadın temsili konusunda farkındalık çalışmasına ve etkinliklere yer verilmesi istenmiştir.

Bu çerçevede medyada kadın temsilini de kapsayacak şekilde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılık eğitimi gerçekleştirilecektir.

Etkinlik üniversitemizin tüm öğrencilerine açıktır.

Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) tarafından 1-2-3 Aralık 2021 tarihlerinde çevrimiçi yürütülecek olan “Medyada Kadın Temsili ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlılık” eğitiminin ayrıntılı programı:

I. Oturum: Cinsiyetçi Algılar – Oluşumlar
1 Aralık 2021 Çarşamba

https://veduboxsystem.zoom.us/j/98695631756?pwd=NVl4NjF0SG11L3NkYVpKZk5iUDJEZz09

1. Prof. Dr. Güzin Yamaner (Devlet Konservatuvarı)

Cinsiyetçi Algı ve Medyaya Yansıyan Kalıpyargıların Zemini

Saat: 19.30

2. Prof. Dr. Nahide Bozkurt (İlahiyat Fakültesi)

Din Algısı ve Kadın

Saat: 20.20

3. Prof. Dr. Berna Arda (Tıp Fakültesi)

Beden Algısı ve Toplumsal Cinsiyet

Saat: 21.10

II. Oturum: Haklar ve Hak İhlalleri
2 Aralık 2021 Perşembe

https://veduboxsystem.zoom.us/j/99412550312?pwd=c2FoUWJWYlB0WDB2dGwrTjRYMjJ0dz09

4. Prof. Dr. Gülriz Uygur (Hukuk Fakültesi)

Kadının İnsan Hakları ve Kadına Yönelik Şiddet

Saat: 19.30

5. Dr. Nadire Özdemir (Hukuk Fakültesi)

Hukuk, Aile ve Kadın

Saat: 20.20

6. Doç. Dr. Emel Memiş (Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Medya ve Çalışma Yaşamı

Saat: 21.10

III. Oturum: Medyada Kadının Temsili
3 Aralık 2021 Cuma

https://veduboxsystem.zoom.us/j/93672545861?pwd=dm1NcXVMOWJZUTNRZTFpa1VvK2kyUT09

7. Doç. Dr. Tuğba Taş (İletişim Fakültesi)

Görsel Kültürde Kadın Temsili

Saat: 19.30

8. Prof. Dr. S. Ruken Öztürk (İletişim Fakültesi)

Sinemada Kadın Temsili

Saat: 20.20