Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları ABD 2014-2015 Güz Kontenjan Tablosu

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları ABD 2013-2014 Güz Kontenjan Tablosu

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları ABD 2012-2013 Güz Kontenjan Tablosu